Vlaanderen
Iedereenverdientvakantie.be

Verwerking van persoonsgegevens in het ‘Iedereen Verdient Vakantie platform’

Versie: juli 2019

Deze privacyverklaring is van Toerisme Vlaanderen:

TOERISME VLAANDEREN, intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid van de Vlaamse Gemeenschap, gevestigd te 1000 Brussel, Grasmarkt 61, België, met ondernemingsnummer 0225.944.375

We stelden deze privacyverklaring op om je te informeren over hoe we jouw persoonsgegevens verwerken die je invult in het platform ‘Iedereen Verdient Vakantie’ / Vakantieschakel van Toerisme Vlaanderen (hierna afgekort als het ‘Platform’).

Toerisme Vlaanderen (hierna: ‘wij’) beschermt jouw privacy. Privacybescherming betekent niet alleen dat we je gegevens goed beveiligen maar ook dat we je duidelijk inzicht bieden in wat Toerisme Vlaanderen met je gegevens doet. In deze privacyverklaring leggen we dat uit op basis van een aantal punten:

 • Welke persoonsgegevens van mij worden verwerkt en waarvoor worden deze gebruikt?
 • Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen en zo ja met welke?
 • Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
 • Welke maatregelen zijn getroffen om mijn gegevens te beschermen?
 • Wat zijn mijn rechten? Wat kan ik opvragen, terugdraaien, wijzigen of laten verwijderen?
 • Bij wie kan ik terecht met vragen of klachten over hoe Toerisme Vlaanderen met mijn privacy omgaat?

1 HEB JE EEN VAKANTIE AANGEVRAAGD?

1.1 Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wanneer je als vakantieganger een vakantie wilt boeken via het Platform, vragen wij enkele persoonsgegevens van jou op. Die gegevens hebben we nodig om er voor te zorgen dat jij op vakantie kan gaan. Wij kunnen de volgende gegevens verwerken

 1. voor- en achternaam;
 2. geboortedatum;
 3. geslacht;
 4. rijksregisternummer;
 5. adresgegevens: straatnaam, huis- en busnummer, postcode, woonplaats, land;
 6. contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres;
 7. toepasselijkheid sociaal tarief;
 8. uw surfgedrag op het Platform.

Wil je een vraag stellen via het Platform, vragen wij enkele persoonsgegevens van jou op. Die gegevens hebben we nodig om er voor te zorgen dat jou vraag behandeld kan worden. Wij kunnen de volgende gegevens verwerken:

 1. voor- en achternaam;
 2. telefoonnummer;
 3. e-mailadres.

1.2 Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens natuurlijk niet zomaar. Wij hebben jouw persoonsgegevens nodig zodat wij:

 1. een vakantie voor je kunnen boeken en assisteren met vragen die je hebt;
 2. met je kunnen communiceren over de vakantieboeking, bijvoorbeeld voor het verzenden van een boekingsbevestiging;
 3. je kunnen uitnodigen voor netwerkmomenten en / of je informeren over andere zaken met betrekking tot ‘iedereen verdient vakantie’.

Daarnaast houden wij jouw gegevens bij voor een bepaalde periode voor zowel statistische doeleinden als om redenen van openbaarheid van bestuur. Als overheidsdienst zijn wij verplicht voldoende en duidelijk te informeren over ons beleid, regelgeving en dienstverlening. Dit betekent dat wij de bevolking of betrokken doelgroep systematisch, correct, tijdig, evenwichtig en op een verstaanbare wijze moeten informeren over ons aanbod. Dat is het principe van actieve openbaarheid. Burgers hebben ook het recht om ons te vragen om inzage, uitleg of een afschrift te bezorgen van bestuursdocumenten. Dat is het principe van passieve openbaarheid. Ook dienen wij in bepaalde gevallen verantwoording af te leggen aan onze volksvertegenwoordigers. In dergelijke situaties anonimiseren wij alle persoonsgegevens zodat jouw recht op privacy en gegevensbescherming gewaarborgd blijft.

1.3 Op basis van welke rechtsgrond verwerken we jouw gegevens?

We verwerken de persoonsgegevens in het kader van het algemeen belang dat wij nastreven, namelijk het bevorderen van toerisme, toeristische recreatie en de vrijetijdsbesteding in het kader van toerisme, zoals als missie is bepaald in artikel 4 van ons oprichtingsdecreet van 19 maart 2004. Dat houdt in dat wij voor het verwerken van jouw gegevens ons beroepen op artikel 6.1 (e) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.4 Delen wij jouw persoonsgegevens met anderen?

Wanneer jouw persoonsgegevens worden ingevoerd in het Platform, zijn deze zichtbaar voor de sociale organisatie die ze voor jou heeft ingevuld. Ook wij hebben steeds inzage in de gegevens. Vullen wij jouw gegevens rechtstreeks in het Platform in, dan zijn de gegevens niet zichtbaar voor de sociale organisaties, maar wel voor ons. Indien je in de toekomst toch een vakantie wenst te boeken via een sociale organisatie, kunnen wij jouw gegevens linken aan de sociale organisatie naar jouw keuze.

Jouw gegevens zijn daarnaast ook zichtbaar voor de toeristische ondernemingen die jou een vakantie kunnen aanbieden. Zij dienen te beschikken over jouw persoonsgegevens om een boeking te plaatsen en jou de bevestiging op te sturen. De toeristische ondernemingen zijn verplicht de richtlijnen van de wet te volgen voor wat betreft het verwerken van persoonsgegevens. Als je vragen hebt over hoe een toeristische onderneming je persoonsgegevens verwerkt dan adviseren wij je de privacyverklaring te raadplegen van de betreffende toeristische onderneming.”

1.5 Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw gegevens minstens zeven (7) jaar na jouw laatste boeking via het Platform. Deze bewaartermijn is van administratieve aard. We houden jouw gegevens bij omdat het in bepaalde gevallen nodig is voor de administratie om er op terug te vallen. Op die manier dien je niet elk jaar opnieuw jouw gegevens door te geven. Hier geldt wel één (1) uitzondering op. De gegevens die betrekking hebben op jouw financiële situatie worden elk jaar terug op nul (0) gezet. Jouw financiële gegevens worden dus niet langer dan één (1) jaar bewaard.

2 BEN JE EEN SOCIALE ORGANISATIE?

2.1 Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wil je als sociale organisatie toegang tot het Platform, dan vragen wij enkele persoonsgegevens op. Die gegevens hebben we nodig om er voor te zorgen dat je als sociale organisatie gebruik kan maken van het Platform en potentiële vakantiegangers kan registeren. Wanneer je je als sociale organisatie wil aanmelden, dien je minstens één (1) medewerker op te geven. Die medewerker verkrijgt toegang tot het Platform en kan potentiële vakantiegangers registreren. Wij kunnen de volgende gegevens verwerken:

 1. voor- en achternaam;
 2. geslacht;
 3. adresgegevens: straatnaam, huis- en busnummer, postcode, woonplaats, land;
 4. contactgegevens: telefoonnummer, gsmnummer, e-mailadres;
 5. functie en organisatie waar je werkzaam bent;
 6. geboortedatum;

2.2 Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens natuurlijk niet zomaar. Wij hebben jouw persoonsgegevens nodig zodat wij jou:

 1. toegang kunnen verlenen tot het Platform;
 2. kunnen contacteren en met je communiceren over zaken met betrekking tot ‘iedereen verdient vakantie’;

Daarnaast houden wij jouw gegevens voor een bepaalde periode bij voor zowel statistische doeleinden als om redenen van openbaarheid van bestuur. Als overheidsdienst zijn wij verplicht voldoende en duidelijk te informeren over ons beleid, regelgeving en dienstverlening. Dit betekent dat wij de bevolking of betrokken doelgroep systematisch, correct, tijdig, evenwichtig en op een verstaanbare wijze moeten informeren over ons aanbod. Dat is het principe van actieve openbaarheid. Burgers hebben ook het recht om ons te vragen om inzage, uitleg of een afschrift te bezorgen van bestuursdocumenten. Dat is het principe van passieve openbaarheid. Ook dienen wij in bepaalde gevallen verantwoording af te leggen aan onze volksvertegenwoordigers. In dergelijke situaties anonimiseren wij alle persoonsgegevens zodat jouw recht op privacy en gegevensbescherming gewaarborgd blijft.

2.3 Op basis van welke rechtsgrond verwerken we jouw gegevens?

We verwerken de persoonsgegevens in het kader van het algemeen belang dat wij nastreven, namelijk het bevorderen van toerisme, toeristische recreatie en de vrijetijdsbesteding in het kader van toerisme, zoals als missie is bepaald in artikel 4 van ons oprichtingsdecreet van 19 maart 2004. Dat houdt in dat wij voor het verwerken van jouw gegevens ons beroepen op artikel 6.1 (e) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

2.4 Delen wij jouw persoonsgegevens met anderen?

Jouw gegevens zijn zichtbaar voor de toeristische ondernemingen die vakanties aanbieden. Zij dienen te beschikken over jouw persoonsgegevens om jou op de hoogte te houden van eventuele boekingen of reservaties.

2.5 Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw gegevens minstens zeven (7) jaar na jouw laatste activiteit in het Platform. Deze bewaartermijn is van administratieve aard. We houden jouw gegevens bij omdat het in bepaalde gevallen nodig is voor de administratie om er op terug te vallen.

3 BEN JE EEN TOERISTISCHE ONDERNEMING?

3.1 Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wil je als toeristische onderneming toegang tot het Platform, dan vragen wij enkele persoonsgegevens op. Die gegevens zijn voor ons noodzakelijk om er voor te zorgen dat je als toeristische onderneming gebruik kan maken van het Platform en potentiële vakantiegangers een aanbod kan doen. Wanneer je je als toeristische onderneming wil aanmelden, dien je minstens één (1) medewerker op te geven. Die medewerker verkrijgt toegang tot het Platform en kan potentiële vakantiegangers een vakantie aanbieden. Wij kunnen de volgende gegevens verwerken:

 1. voor- en achternaam;
 2. geslacht;
 3. adresgegevens: straatnaam, huis- en busnummer, postcode, woonplaats, land;
 4. contactgegevens: telefoonnummer, gsmnummer, e-mailadres;
 5. functie en organisatie waar je werkzaam bent;
 6. geboortedatum;

3.2 Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens natuurlijk niet zomaar. Wij hebben jouw persoonsgegevens nodig zodat wij jou:

 1. toegang kunnen verlenen tot het Platform;
 2. kunnen contacteren en met je communiceren over zaken met betrekking tot ‘iedereen verdient vakantie’;

Daarnaast houden wij jouw gegevens voor een bepaalde periode bij voor zowel statistische doeleinden als om redenen van openbaarheid van bestuur. Als overheidsdienst zijn wij verplicht voldoende en duidelijk te informeren over ons beleid, regelgeving en dienstverlening. Dit betekent dat wij de bevolking of betrokken doelgroep systematisch, correct, tijdig, evenwichtig en op een verstaanbare wijze moeten informeren over ons aanbod. Dat is het principe van actieve openbaarheid. Burgers hebben ook het recht om ons te vragen om inzage, uitleg of een afschrift te bezorgen van bestuursdocumenten. Dat is het principe van passieve openbaarheid. Ook dienen wij in bepaalde gevallen verantwoording af te leggen aan onze volksvertegenwoordigers. In dergelijke situaties anonimiseren wij alle persoonsgegevens zodat jouw recht op privacy en gegevensbescherming gewaarborgd blijft.

3.3 Op basis van welke rechtsgrond verwerken we jouw gegevens?

We verwerken de persoonsgegevens van contactpersonen bij toeristische ondernemingen op basis van de overeenkomst tussen Toerisme Vlaanderen en de betreffende toeristische onderneming. Dat houdt in dat wij voor het verwerken van jouw gegevens ons beroepen op artikel 6.1 (b) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

3.4 Delen wij jouw persoonsgegevens met anderen?

Jouw gegevens zijn zichtbaar voor de vakantieganger en de sociale organisaties. Zij dienen te beschikken over jouw persoonsgegevens om jou te contacteren in verband met eventuele boekingen of reservaties.

3.5 Hoelang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw gegevens minstens zeven (7) jaar na jouw laatste activiteit in het Platform. Deze bewaartermijn is van administratieve aard. We houden jouw gegevens bij omdat het nuttig kan zijn voor de administratie om er op terug te vallen.

4 ALGEMENE INFORMATIE

4.1 Jouw rechten

Je hebt verschillende rechten met betrekking tot de opgegeven persoonsgegevens. Wij zijn ons hiervan bewust en willen je graag bijstaan wanneer je deze rechten wenst uit te oefenen. Hieronder vind je een overzicht van jouw mogelijkheden.

Je kan inzage of/en correctie van de persoonsgegevens vragen die wij verwerken. Je kan je verzetten tegen deze verwerking, of waar de wet dit toestaat, een beperking van of zelfs algehele wissing van persoonsgegevens vragen. Verder kan je vragen dat we de persoonsgegevens die wij verwerken aan jou of aan een andere organisatie overdragen, waar de wet dit als dusdanig voorschrijft. Deze rechten kan je uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@toerismevlaanderen.be.

Als je niet akkoord gaat met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, kan je steeds een klacht indienen via de website van de Vlaamse Toezichtcommissie of de Gegevensbeschermingsautoriteit.

4.2 Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met jouw persoonsgegevens tegen te gaan. We implementeren de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingen voldoen aan de eisen van nationale en Europese wetgeving en verzekeren op zo’n manier de bescherming van jouw rechten.

 • Onze informatieveiligheidsconsulent en functionaris voor gegevensbescherming zorgen ervoor dat deze maatregelen regelmatig worden opgevolgd en aangepast waar nodig.
 • Alle middelen en systemen die binnen Toerisme Vlaanderen worden ingezet bij het verwerken van jouw persoonsgegevens zijn zo ingericht dat jouw privacy optimaal wordt gewaarborgd. De beveiliging van jouw gegevens begint al op het moment dat je deze met ons deelt via de website.
 • Organisatorische maatregelen - De medewerkers die binnen Toerisme Vlaanderen persoonsgegevens verwerken worden regelmatig getraind op gebied van privacybescherming en gaan zorgvuldig met jouw gegevens om volgens vastgelegde processen.
 • Toerisme Vlaanderen bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het uitvoeren van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld waarna we jouw gegevens, voor zover hier geen langere wettelijke bewaartermijn voor geldt, uit onze systemen verwijderen. Bewaartermijnen zijn daar waar mogelijk geautomatiseerd.
 • Datalekken - Indien er bij ons toch onverhoopt iets niet goed mocht gaan met de bescherming van je gegevens dan melden wij dat indien de wet dit vereist aan de Gegevensbeschermingsautoriteit en Vlaamse Toezichtcommissie (VTC). Indien het datalek mogelijke nadelige gevolgen voor jou zou kunnen hebben nemen we ook met jou contact op.
 • Ondanks alle maatregelen die wij nemen om je gegevens en je privacy te waarborgen is het toch altijd mogelijk dat er een Datalek ontstaat. Mocht je het gevoel hebben dat er ergens iets niet goed gaat met onze systemen of werkwijzen dan waarderen wij het zeer als je ons dit laat weten.

4.3 Contactgegevens functionaris voor gegevensbescherming

Heb je vragen? Je kan onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via privacy@toerismevlaanderen.be.

4.4 Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van kracht per juli 2019. Het kan zijn dat Toerisme Vlaanderen deze privacyverklaring van tijd tot tijd dient te wijzigen. Alles is immers aan verandering onderhevig, niet alleen de wetgeving maar ook de processen die door Toerisme Vlaanderen en haar ketenpartners worden ingezet bij het boeken van uw vakantie. Wij raden u dan ook aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen. Over belangrijke wijzigingen brengen we jou steeds proactief op de hoogte.